Ladislav Simajchl
CESTOU
DO
EMAUZ

obsah všech čtyř dílů
- promluvy k nedělím církevního roku (a ke svátkům svatých)

Napsal: Ladislav Simajchl - autor souhlasí s dalším šířením.
Staženo ze stránek www.fatym.com.

čtyři svazky:

Obsah celého díla:

Úvodní a závěrečné texty P. Simajchla:

ÚVODEM
BOHOSLUŽBA BEZ ÚČASTI KNĚZE
NAKONEC KOUSEK HOMILETIKY - NAUKY O KÁZÁNÍ
POUŽÍVÁNÍ "UVEDENÍ DO ČTENÍ" PŘI BOHOSLUŽBĚ


Nedělní cyklus
A


NEDĚLE 1. ADVENTNÍ
NEDĚLE 2. ADVENTNÍ
NEDĚLE 3. ADVENTNÍ
NEDĚLE 4. ADVENTNÍ

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - Půlnoční mše
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - Jitřní
SVATÉHO ŠTĚPÁNA
SVATÉ RODINY
NOVÝ ROK - SLAVNOST MATKY BOŽÍ
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

NEDĚLE PŘED POPELCEM - Masopustní
POPELEČNÍ STŘEDA
1. NEDĚLE POSTNÍ
2. NEDĚLE POSTNÍ
3. NEDĚLE POSTNÍ
4. NEDĚLE POSTNÍ
5. NEDĚLE POSTNÍ
KVĚTNÁ NEDĚLE
ZELENÝ ČTVRTEK
PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ - VELKÝ PÁTEK
 
BÍLÁ SOBOTA - SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
NEDĚLE 2. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 3. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 4. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 5. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 6. VELIKONOČNÍ
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
NEDĚLE 7. VELIKONOČNÍ
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

NEDĚLE 2. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 3. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 4. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 5. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 6. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 7. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 8. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 9. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 10. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 11. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 12. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 13. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 14. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 15. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 16. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 17. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 18. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 19. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 20. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 21. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 22. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 23. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 24. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 25. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 26. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 27. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 28. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 29. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 30. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 31. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 32. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 33. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 34. V MEZIDOBÍ - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Nedělní cyklus
B


NEDĚLE 1. ADVENTNÍ
NEDĚLE 2. ADVENTNÍ
NEDĚLE 3. ADVENTNÍ
NEDĚLE 4. ADVENTNÍ

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - Půlnoční mše
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - Jitřní
SVATÉHO ŠTĚPÁNA
SVATÉ RODINY
NOVÝ ROK - SLAVNOST MATKY BOŽÍ
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

POPELEČNÍ STŘEDA
1. NEDĚLE POSTNÍ
2. NEDĚLE POSTNÍ
3. NEDĚLE POSTNÍ
4. NEDĚLE POSTNÍ
5. NEDĚLE POSTNÍ
KVĚTNÁ NEDĚLE
ZELENÝ ČTVRTEK
PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ - VELKÝ PÁTEK
 
BÍLÁ SOBOTA - SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
NEDĚLE 2. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 3. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 4. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 5. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 6. VELIKONOČNÍ
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
NEDĚLE 7. VELIKONOČNÍ
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ
SLAVNOST NEJSVĚTEJŠÍ TROJICE
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

NEDĚLE 2. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 3. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 4. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 5. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 6. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 7. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 8. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 9. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 10. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 11. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 12. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 13. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 14. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 15. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 16. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 17. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 18. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 19. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 20. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 21. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 22. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 23. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 24. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 25. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 26. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 27. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 28. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 29. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 30. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 31. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 32. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 33. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 34. V MEZIDOBÍ - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Nedělní cyklus
C


NEDĚLE 1. ADVENTNÍ
NEDĚLE 2. ADVENTNÍ
NEDĚLE 3. ADVENTNÍ
NEDĚLE 4. ADVENTNÍ

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - Půlnoční mše
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - Jitřní
SVATÉHO ŠTĚPÁNA
SVATÉ RODINY
NOVÝ ROK - SLAVNOST MATKY BOŽÍ
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ


1. NEDĚLE POSTNÍ
2. NEDĚLE POSTNÍ
3. NEDĚLE POSTNÍ
4. NEDĚLE POSTNÍ
5. NEDĚLE POSTNÍ
KVĚTNÁ NEDĚLE
ZELENÝ ČTVRTEK
PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ - VELKÝ PÁTEK
 
BÍLÁ SOBOTA - SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
NEDĚLE 2. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 3. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 4. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 5. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 6. VELIKONOČNÍ
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
NEDĚLE 7. VELIKONOČNÍ
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

NEDĚLE 2. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 3. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 4. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 5. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 6. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 7. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 8. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 9. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 10. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 11. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 12. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 13. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 14. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 15. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 16. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 17. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 18. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 19. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 20. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 21. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 22. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 23. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 24. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 25. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 26. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 27. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 28. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 29. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 30. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 31. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 32. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 33. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 34. V MEZIDOBÍ - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE